condicions i normativa

canvis i modificacions

Ibercamera es reserva el dret de modificar el programa si algun fet aliè a la seva voluntat ho fes imprescindible.

Si un artista es veiés impossibilitat d’oferir el seu concert en la data prevista, Ibercamera fixarà una data alternativa i si això no fos factible, buscarà una substitució.

La cancel·lació d’un concert serà l’única causa admissible per a la devolució de l’import de la part proporcional de l’Abonament, del Cicle, o de la localitat. El retorn no inclourà les despeses de gestió, si n'hi hagués.

L'adquisició de qualsevol abonament i/o localitat comporta l'acceptació d'aquestes condicions.

devolucions i impagaments

Un cop formalitzada la compra, en cap cas Ibercamera acceptarà ni anul·lacions ni devolucions.

En el cas de pagament fraccionat, l'impagament d'un dels terminis suposarà la immediata cancel·lació de l'abonament i el càrrec de les despeses bancàries.

preus dinàmics

Les tarifes poden fluctuar amb preus dinàmics en funció de l'ocupació de la sala.

horari dels concerts

Tots els concerts començaran puntualment a les 20.00h.

No es permetrà l'accés a la sala durant la interpretació d'una obra.