MODALITATS DE PATROCINI I MECENATGE

PATROCINADOR

El programa de Patrocinis fa possible que Ibercamera  sigui una realitat. A Ibercamera creiem que és crucial establir una relació directa i dinàmica amb els nostres patrocinadors. Cada empresa és diferent, amb objectius i valors distints i per tant oferim un tracte personalitzat amb programes específics de col·laboració adaptats a les necessitats i objectius de cada patrocinador.

 

 

PATROCINADOR PREMIUM

Aportació: 15.000 € + IVA

 

Contraprestacions:

Relacions públiques:

 • Localitats preferents per als seus clients i / o col·laboradors, fins a un màxim de 50, a distribuir entre els concerts de l'Abonament Ibercamera, segons necessitats del patrocinador i disponibilitat de l’aforament dels concerts.
 •  Possibilitat d'organitzar exclusius actes de relacions públiques amb artistes de gran prestigi internacional

Visibilitat i marca:

 •  Comunicar els valors de la seva marca, mitjançant la seva presència en els nostres diferents material.

Off line:

 •  Inclusió del seu logotip en totes les publicacions:
 1. Llibre de programació general de la Temporada.
 2. Desplegable de la programació general de la Temporada.
 3. Programes de mà que s'editen a cadascun dels concerts.
 4. Altres materials promocionals.
 • Aparició del seu logotip en insercions publicitàries.

On line:

 • Presència permanent de la seva marca al web d’Ibercamera i possibilitat de presència a les xarxes socials.

 

 

PATROCINADOR BENEFACTOR

Aportació: 6.000 € + IVA

 

Contraprestacions:

Relacions públiques:

 • Localitats preferents per als seus clients i/o col·laboradors a través de 2 Abonaments de zona A per a tots els concerts de l'Abonament Ibercamera.

Visibilitat i marca:

 • Comunicar els valors de la seva marca, mitjançant la seva presència en els nostres diferents materials:

Off line:

 • Inclusió del seu logotip en totes les publicacions:
 1. Llibre de programació general de la Temporada.
 2. Desplegable de la programació general de la Temporada.
 3. Programes de mà que s'editen a cadascun dels concerts.

On line:

 • Presència permanent de la seva marca al web d’Ibercamera i possibilitat de presència a les xarxes socials.

ABONAT PROTECTOR

L'abonat Protector és un mecenes musical que cedeix l'import del descompte del seu abonament a un fons per facilitar l'accés de joves i estudiants als concerts. Les empreses que desitgin adherir-se al programa podran fer-ho adquirint un mínim de 2 abonaments de zona A, beneficiant-se de les següents contraprestacions:

Aportació: a partir de 1.650 € + IVA

 

Contraprestacions:

Relacions públiques:

 •  Localitats preferents per als seus clients i / o col·laboradors en funció del nombre d'abonaments adquirits de la Temporada Ibercamera.

Visibilitat i marca:

 • Comunicar els valors de la seva marca, mitjançant la seva presència en els nostres diferents materials:

Off line:

 •  Inclusió del seu logotip en totes les publicacions:
 1.  Llibre de programació general de la Temporada.
 2.  Programes de mà que s'editen a cadascun dels concerts.

On line:

 •  Presència permanent de la seva marca al web d’Ibercamera i possibilitat de presència a les xarxes socials.